Yrker der mange ansatte har stillesittende arbeid

Omfatter yrkesgruppene der over halvparten sitter stille mesteparten av tiden.