Utdanning på bachelornivå

Fullført universitets- eller høyskoleutdanning av en varighet inntil 4 år. I tabeller og figurer omtaler vi dette som kort høyere utdanning.