Utdanning på masternivå

Fullført universitets- eller høyskoleutdanning på mer enn 4 år. I tabeller og figurer omtaler vi dette som lang høyere utdanning.