Trening i arbeidstiden

I levekårsundersøkelsen har vi spurt ansatte om de har tilbud om trening i arbeidstiden. For variasjonens skyld skriver vi trening på jobben eller lignende, men dette inkluder ikke trening utenfor arbeidstiden, selv om det foregår på arbeidsstedet.