IA-avtalen

Tidlig på 2000-tallet startet et samarbeid mellom myndigheter og arbeidsgivere for å redusere sykefravær og få ansatte til å stå lenger i jobben. Avtalen man kom frem til, er frivillig, men omfatter i dag 26 prosent av virksomhetene og nesten 60 prosent av alle arbeidstagere i Norge. I tillegg er et mål med avtalen å hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne (Arbeids- og sosialdepartementet, 2017).