Norge

Statistikken viser utslipp av klimagasser fra norsk territorium. Det vil si at utslipp fra utenlandske aktører i Norge er med, mens norske bedrifters virksomhet i utlandet ikke er med. For luftfart og sjøfart er utslippene inkludert når trafikken går mellom to norske flyplasser eller havner.