A-ordningen

Fra og med 2015 ble rapportering fra arbeidsgiverne til NAV Aa-registeret og noen rapporteringer til Skatteetaten og SSB samlet i en ny felles rapporteringsløsning kalt a-ordningen. A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. A-ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen (inneholder alle opplysningene som samles inn), istedenfor fra flere ulike kilder som frem til 2014.