Handlingsregelen

Handlingsregelen sikter mot en gradvis innfasing av petroleumsinntektene, og sier at man skal kunne bruke forventet realavkastning i fondet. Siden 2001 er det lagt til grunn en forventet realavkastning på 4 prosent, men denne foreslås nå justert til 3 prosent.

Dette betyr at statsbudsjettet kan gjøres opp med et underskudd utenom oljeinntektene tilsvarende denne avkastningen.