Oljepris

Oljepris tilsvarer her prisen på Brent blend, en av hovedklassene innen handel med råolje.