Hva inngår i petroleumsinntektene?

Statens petroleumsinntekter, ofte omtalt som statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, består av tre elementer; (1) innbetalte skatter og avgifter fra selskaper engasjert i utvinning av petroleum, (2) utbytte fra Statoil og (3) inntekter fra SDØE.