Norskfødte med innvandrerforeldre

Personer som er født i Norge av utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre.