Innvandrere

Personer som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre.