KPI-JAE

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er en indikator der prismaterialet og vektandelene til energivarene i KPI blir holdt utenfor beregningene. I tillegg er prisene justert for reelle endringer i avgiftene. Øvrig beregning er identisk med beregningsopplegget for KPI.