Energibruk

Summen av ulike energiprodukter brukt til produksjon, lys, varme og transport. Energiprodukter benyttet som råstoff er ikke inkludert i statistikken.