Medianinntekt

Inntekten som er midt i inntektsfordelingen, etter at inntekten er sortert fra lav til høy. Medianinntekten deler altså listen i to like store deler. Må ikke forveksles med gjennomsnittsinntekt.