Stiglitz-kommisjonen

Ble utnevnt av den franske presidenten, Nicolas Sarkozy, i 2008. Hensikten var blant annet å finne frem til svakhetene ved bruttonasjonalprodukt (BNP) som indikator på sosialt framskritt og å vurdere hvilke andre former for informasjon som trengs for å kunne utforme mer relevante indikatorer.