Seleksjon

Innebærer at personer med visse egenskaper, som det å ha fullført videregående skole, har større sannsynlighet for å få tilgang til sentrale samfunnsinstitusjoner som arbeidsliv og høyere utdanning.