Sosial marginalisering

I denne artikkelen definert som personer som har mangelfulle sosiale relasjoner.