EU-SILC

En levekårsundersøkelse i regi av EU, Survey on Income and Living Conditions, som SSB gjennomfører årlig.