Avhengig variabel

Utfallsvariabelen i en regresjonsanalyse, det vil si egenskapen som antas å bli påvirket av de andre egenskapene som inngår i analysen.