Paneldata

Data som viser endringer i forskjellige egenskaper ved de samme personene over tid.