Bakgrunnsfaktor

Forskjellige demografiske, √łkonomiske og sosiale egenskaper ved individene.