Korrelere

At to egenskaper korrelerer innebærer at det er en statistisk sammenheng mellom dem, uten at en dermed kan si noe om årsak og virkning.