Regresjonsanalyse

En analysemetode som benyttes for å studere sammenhengen mellom flere egenskaper. I denne typen analyser er man opptatt av hvordan variasjonene i en egenskap (for eksempel inntekt) kan forklares av variasjonene i andre egenskaper, slik som alder og utdanning.