Vedvarende lavinntekt

Den gjennomsnittlige husholdningsinntekten i en treårsperiode er lavere enn den gjennomsnittlige lavinntektsgrensen for de samme årene. Det finnes flere definisjoner av lavinntekt.