Fjernkjøling

Kaldt vann som transporteres gjennom isolerte rør til forbrukerne. Fjernkjøling produseres fra flere forskjellige typer kjølesentraler (varmepumper, kjølemaskiner, spillkjøling, frikjøling eller absorpsjonskjøling) og selges nesten utelukkende til tjenesteytende næringer.