Elkjel

Elektrokjeler er kjeler med elektrisk varmeelement som omformer elektrisitet til varme.