Normalt

Normalen er gjennomsnittet av årsmiddeltemperaturene for perioden 1961–1990.