Størrelsesklasser

Fritidsbyggområder er delt i følgende størrelsesgrupper:

Innenfor fritidsbyggområder:

• Små områder - 5 til 24 fritidsbygg

• Mellomstore områder - 25 til 49 fritidsbygg

• Store områder - 50 eller flere fritidsbygg

Utenfor fritidsbyggområder:

• Enkeltstående fritidsbygg - Mindre enn 5 fritidsbygg