Tettbygd fritidsbyggområde

En samling med minst 5 fritidsbygg, der avstanden mellom byggene ikke overstiger 75 meter.

Dette er intensivt utnyttede områder, som oftest er sterkt preget av nedbygging og inngrep i naturen. Områdene har gjerne relativt god adkomst og infrastruktur, med ulike servicetilbud til beboerne innen rimelig rekkevidde.