Fast eiendom

Fast eiendom består av grunn og eventuell bebyggelse på denne grunnen. Bygninger på grunn med varig bruksrett (festeavtaler) blir også regna som fast eiendom. Salg av boliger i et borettslag er ikke fast eiendom.