Omsetning

En omsetning omfatter ikke bare vanlig salg, men også gaveoverføringer, skifteoppgjør, uskiftebevilling, tvangssalg og annet. En omsetning kan omfatte én eller flere grunneiendommer og én eller flere bygninger. For eiendommer med flere eiere kan en omsetning også bestå av en del av en eiendom.