Ordinære studenter

Ordinære studenter er studenter som ikke er på etter- eller videreutdanning. Studenter på fjernundervisning og deltidsstudenter omfattes heller ikke.