Egenkapitalrentabilitet

Egenkapitalrentabilitet er ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.