Sentrale

En kommune har sentralitet 3 når den ligger innenfor 75 minutters reisetid fra et tettsted med minimum 50 000 innbyggere (90 minutter fra Oslo). Sentralitet 2 betyr maksimalt 60 minutters reisetid til et tettsted med minimum 15 000 innbyggere, og sentralitet 1 maksimalt 45 minutters reisetid til et tettsted med minimum 5 000 innbyggere. Øvrige kommuner får sentralitet 0. Se Om statistikken.