Videomedier

Videomedier er videobånd, DVD/Blu-ray, harddiskopptaker og video-/filmfiler, enten lastet ned fra Internett, eller strømmet via Internett og betalt for. TV-seing og kinobesøk regnes ikke med i denne gruppen, men er gruppert for seg.