Losjiomsetting

Omsetting for overnattingsverksemda som ikkje skal omfatte omsetting for eventuell servering, jamvel om måltid er inkludert i prisen for opphaldet.