Dekningsgrad

Dekningsgrad betyr her antall private bredbånd per 100 husholdninger, og ikke faktisk andel husholdninger med bredbånd. Dekningsgraden regnes ut av tallet på bredbånd og tallet på husholdninger hentet fra befolkningsstatistikk. Noen har private bredbåndsabonnement i en fritidsbolig som ikke regnes som en husholdning, og noen husholdninger kan ha tilgang til bredbånd uten å ha et eget abonnement.