DSL

Digital Subscriber Line, forkortet til DSL, er en samling teknologier som gjør det mulig med digital dataoverføring over ledningene til lokale telefonnett. DSL kan brukes på samme tid og på samme telefonlinje som vanlige telefonsamtaler siden DSL opererer på høy-frekvensbånd, mens telefonsamtalen bruker lave frekvenser. Den vanligste formen for DSL-teknologi er ADSL eller Asymmetric Digital Subscriber Line, hvor båndbredden som brukes i ulik retning, er forskjellig.