Medianverdien på bredbåndshastigheten

Hvis man setter opp en liste over tall i stigende rekkefølge, vil medianverdien være det tallet som havner midt på listen. Medianverdien deler altså listen i to like store deler og må ikke forveksles med gjennomsnitt. Medianverdien på bredbåndshastigheten vil ikke bli like påvirket av svært raske bredbåndsabonnement som gjennomsnittshastigheten.