Enslige mindreårige asylsøkere

Enslig mindreårig som har søkt asyl i Norge. Personen har ikke nødvendigvis fått opphold i Norge.