Enslige mindreårige flyktninger

Enslig mindreårig som har søkt asyl i Norge, fått vedtak om bosetting og blitt bosatt i en kommune som enslig mindreårig flyktning.