HVPU-reformen

HVPU, en offentlig omsorgsordning som gjaldt spesielt for mennesker med utviklingshemning. HVPU er en forkortelse for Helsevernet for psykisk utviklingshemmede. Ordningen ble organisert av fylkeskommunene.

Etter vedtak i Stortinget 1988 ble denne særomsorgen nedbygd i 1990-årene og helt nedlagt 1995. Ansvaret for servicetilbud og allmenn tjenesteyting ble overlatt til hver enkelt kommune. Denne omleggingen blir ofte omtalt som HVPU-reformen.