Driftsinntekter

Med kommunenes driftsinntekter menes her brutto driftsinntekter. Det omfatter:

- alt av statlige overføringer som f.eks. rammetilskudd og andre driftstilskudd og overføringer

- alle driftsinntekter fra innbyggerne og næringslivet, som f.eks. skatteinntekter og salgs- og leieinntekter

- alle driftsinntekter fra andre kommuner, fylkeskommuner og særbedrifter.

Begrepet er korrigert for dobbeltføringer, som fordelte utgifter og interne overføringer, da disse blåser opp regnskapet. Finansinntekter, som f.eks. renteinntekter og utbytte fra selskaper omfattes ikke av definisjonen.