Reiselivsnæring

Næringer hvor salget til turister utgjør en markant andel av produksjonen i næringen, eller næringer som har stor betydning for turismen.