Primærnæringene

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst.