Sekundærnæringene

Utvinning, industri, kraft- og vannforsyning og bygge- og anleggsvirksomhet.