Vekter

Vektene i produksjonsindeksen oppdateres årlig og er basert på næringenes andel av den totale verdiskapningen i industrien.