Investeringer knyttet til feltutbygging

Investeringene i olje- og gassnæringen kan deles inn i ulike kategorier: leting og konseptstudier, feltutbygging, felt i drift, landvirksomhet, samt nedstengning og fjerning.