Avtalte årsverk

Avtalte årsverk blir berekna ved å konvertere den avtalte arbeidstida for veka om til heiltid. Ein antar at den avtalte arbeidstida for referanseveka i november er representativ for heile kalenderåret.